Stream Team

Producer

Produceren er lederen af den samlede live produktion. Han forestår normalt planlægningen og tilrettelæggelsen af hele live eventen herunder i samarbejde med arrangøren. Ved små produktioner betjener han selv videomixeren og ved større produktioner arbejdes med en mixermand. Producerens rolle er at opbygge en løsning, der kan formidle eventen på en engagerende måde, herunder indrettet således speaker, interviewer, kameraer, lyd og grafikker fanger og supporter de væsentlige high lights og gode elementer i eventen. Produceren prioriterer i samarbejde med speaker og interviewer/journalisten programmets fokus for live eventen.

Sværhedsgrad:

Mixer

Mixer betjener produktionens videomikser og koordinerer billedet med kameramændene, således at han sammen med kameramændene får skabt de næste bedste billeder og "klippet" dem live rettidigt. Mikseren koordinerer direkte med producer, lyd og grafikmand, resultatmand, speaker og via radio tillige kameramænd og arbejdende interviewer/journalist. Er det en mindre produktion varetages producer og mikserollen af en og samme person.

Sværhedsgrad:

Kamera/videofotograf

Centralt i alle produktioner vores kameramænd/videofotografer, der fanger og de helt rigtige billeder til seerne. Kameramændene indsættes med enten stationære eller mobile kameraer, herunder evt. fra køretøjer som en goldvogn under lange løb. Kameramandens rolle er meget vigtig, i det denne skal "frame" billedet rigtigt, følge bevægelserne - selvom det går rigtigt stærkt. Han skal også forstå de gyldne 1/3-del snit billedet. En rigtig god kameramand kan betjene et kamera manuelt bla. med fokus, hvidbalance, blænde og lukker.

Sværhedsgrad:

Speaker

Speakerens rolle er helt central for et velgennemført live event! Speakeren bør have et bredt kendskab til hele sporten/alle øvelser og med god forestillings- og forklaringsevne. En god speaker formår bl.a. at oversætte det tekniske til almindeligt dansk. Det er altid en fordel når speakeren samtidig har en god fornemmelse for hvad der rør sig i atletikken. Kræver grundig forberedelse forud for vores event.

Sværhedsgrad:

Lyd & grafik

Lyd & grafikmanden betjener lydmikser og "Playout system" til visning af de relevante grafiske elementer under produktionen. Han følger produktionen nøje således at den rigtige lyd mikses til live outputtet, samt at grafikken supporter det levende billede. Det er altid en fordel hvis lyd & grafikmanden selv kan lave grafik, mikse lydklip mv.

Sværhedsgrad:

Resultater

Resultatmanden styrer visningen af de enkelte øvelsers resultater i tæt samarbejde med producer og mixer. Han kan også arbejde med øvrige grafikker der skal vises over videolagene. Han arbejder med de respektive resultatsystemers betjeningsinterfaces, eks. fra iMARS, Sportstiming mv.

Sværhedsgrad:

Replay & Slow Motion

Når vi er ude i helt store produktioner indsættes også en mand til betjening af vores replay og slow motion system, der giver helt særlige og nærgående billeder. Han arbejder via en VideoHUB og en iPad hvor han betjener hhv. HUB således han router de rigtige videosignaler til replaysystemet hhv. Ipad for at fange de helt rigtige øjeblikke på op til fire optagelses- og afspilningssystemer. Under koordiantion med producer og mixer, afspiller han så de valgte sekvenser.

Sværhedsgrad:

Tekniker & Runner

Vores tekniker og runner er altmuligmand i større produktioner og uundværlig når alle ender skal hænge sammen. En runner skal have kendskab til stort set hele produktionen og alle dets facetter, hvilket kræver kendskab til vores kameraer og udstyr, trådløse sendere, kabling og sikre kabeltræk og meget mere.

Sværhedsgrad:

Følg med os